Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Om denne personvernerklræingen

Videre i denne erklæringen vil “vi”, “oss” og “vår” referere til Asker Dekk. Personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til brukere av vår nettside. Denne personvernerklæringen gjelder i situasjoner der vi er dataansvarlig og behandler sensitive opplysninger som samles inn under bruk av vår nettside. Erklæringen gjelder altså i de situasjoner der vi bestemmer grunnlaget for og arten av behandling av sensitive opplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å oppgi informasjon ved kjøp av tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Samtykke

Ved å bruke vår nettside samtykker du til denne erklæringen. Hvis du ikke samtykker til det som står i denne erklæringen, enten helt eller delvis, kan du frastå fra å benytte deg av vår nettside. Ved å godkjenne denne personvernerklæringen, godkjenner du også bruk av informasjonskapsler (cookies) som beskrevet i denne erklæringen.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://askerdekk.no/

Dine rettigheter

Her beskriver vi rettighetene du har under loven General Data Protection Regulation (GDPR). Noen av disse rettighetene er kompliserte, og ikke alle detaljene er tatt med i vårt sammendrag. Du bør derfor lese de relevante dokumentene og veiledningene fra reguleringsmyndighetene i EU for en fullstendig forklaring av disse rettighetene. Dine prinsipielle rettigheter under GDPR er:

 1. Retten til tilgang
 2. Retten til retting
 3. Retten til sletting
 4. Retten til å begrense databehandling
 5. Retten til å nekte databehandling
 6. Retten til flytting av dine data
 7. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet
 8. Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å godta eller ikke godta behandling av dine personlige data, og vår tilgang til dine personlige data, i tillegg til en viss tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljene om grunnlaget for databehandling, kategoriene av databehandling og mottakerne av de personlige dataene. Såfremt rettighetene og friheten til andre ikke påvirkes vil vi utlevere en kopi av dine personlige data til deg. Den første kopien er gratis, og ytterligere kopier kan utleveres mot et rimelig gebyr.

Du har rett til å få alle feilaktige data om deg rettet, og grunnlaget til databehandlingen tatt i betraktning, få enhver uferdig personlig data ferdigstilt.

I noen tilfeller har du retten til å få dine personlige data slettet uten uforholdsmessig forsinkelse. Disse tilfellene inkluderer situasjoner når dine personlige data ikke lenger er nødvendige for det grunnlaget de i utgangspunktet var innhentet for, når du trekker tilbake samtykke for behandling av data der du tidligere har gitt samtykke, når du nekter behandling av data på bakgrunn av spesifikke regler i GDPR eller andre aktuelle lover, når behandlingen er for direkte markedsføring og når de personlige dataene har blitt ulovlig behandlet. Det finnes likevel unntak for retten til å få dine personlige data slettet. Unntakene innebærer situasjoner der behandling av dataene er nødvendig for samsvar med et juridisk eller lovmessig krav mot oss, for eksempel bokføringslovens bestemmelser, eller for å opprettholde, utøve eller forsvare andre juridiske krav.

I noen tilfeller har du retten til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse tilfellene inkluderer tilfeller der du motsetter deg riktigheten av dataen, behandlingen er ulovlig men du nekter sletting eller vi ikke lenger trenger dine personlige data basert på vårt grunnlag for behandling av denne dataen, men du trenger dine personlige data for å opprettholde, utøve eller forsvare juridiske krav, og du har nektet databehandling, i påvente av bekreftelse på denne innvendingen. Når databehandling har blitt begrenset på dette grunnlaget kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil kun behandle denne dataen utenfor ovennevnte beskrivelse på bakgrunn av ditt samtykke, for å opprettholde, utøve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller for grunner tilknyttet viktige offentlige interesser.

Du har retten til å nekte behandling av dine personlige data på bakgrunn av din aktuelle situasjon, men kun i den utstrekning at den lovmessige basisen for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en oppgave for allmenn interesse, eller i utøvelse av enhver offisiell autoritet som er investert i oss, eller for grunnlaget til de legitime interessene vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du fremsetter en slik innsigelse vil vi stoppe behandlingen av dine personlige data såfremt vi ikke kan demonstrere overbevisende legitimt grunnlag for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å opprettholde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Du har retten til å motsi deg behandling av dine data som brukes for direkte markedsføring (inkludert profilering for direkte markedsføring). Hvis du fremsetter en slik innsigelse vil vi stoppe behandlingen av dine personlige data i forbindelse med direkte markedsføring. I den utstrekning at den lovmessige basisen for vår behandling av dine personlige data er samtykke eller at databehandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som du er en del av, eller for å ta steg på bakgrunn av dine ønsker om å inngå en slik kontrakt, og slik databehandling gjennomføres på automatisert vis, har du rett til å motta din data fra oss i et strukturert, utbredt og maskinlesbart format. Denne retten gjelder ikke når denne handlingen kan påvirke rettighetene eller frihetene til andre på en negativ måte.

Hvis du mener at vår databehandling er i strid med gjeldende personvernlover har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet med ansvar for vern av personlige data. Du kan gjøre dette i det EU-landet du bor i, landet du jobber i, eller landet der det angivelige bruddet på lovverket har skjedd.

I den utstrekning at den lovmessige basisen for vår behandling av dine personlige data er samtykke har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av databehandlingen før du trakk tilbake ditt samtykke.

Du kan utøve alle dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personlige data gjennom skriftlig beskjed til oss.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes.  Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til pr e-post og brev.

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer..

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst.  Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å forsikre oss om at dine data er sikre fra uathorisert tilgang

Om informasjonskapser(cookies)

En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifiseringsmelding som sendes fra en webserver til en nettleser, og som lagres av nettleseren. Meldingen blir så sendt tilbake til serveren hver gang nettleseren laster en side fra serveren. En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifiseringsmelding som sendes fra en webserver til en nettleser, og som lagres av nettleseren. Meldingen blir så sendt tilbake til serveren hver gang nettleseren laster en side fra serveren.

Informasjonskapsler og webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies(små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren. Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Vi trenger denne informasjonen for å forstå dine behov og for dermed å gi deg en bedre tjeneste. Vi samler interne data spesielt til følgene grunner:

 • Vi vil kunne bruke informasjonen spesielt for å forbedre produktene og tjenesten.
 • Vi kan i perioder sende nyhetsbrev om nye produkter, spesielle tilbud eller annen informasjon vi tror du kan være interessert i.
 • Fra tid til annen vil vi kunne ønske å kontakte deg for brukerundersøkelser. Vi vil da kunne kontake deg via epost eller evt. telefon.
 • Vi vil også kunne bruke informasjonen for å forbedre netsiden utfra dine intresser og brukeropplevelser.

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Del/tips-tjenesten

Funksjonen “Del med andre” kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook eller Twitter. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Hva vi samler

Vi kan komme til å samle inn:

 • navn
 • kontaktinformasjon inkludert epostadresse.
 • demografisk informasjon som postkode, preferanser og interesser.
 • annen informasjon relevant til spørreundersøkelser og/eller tibud.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.